Ull/Kisa IL Friidrett
UKI

Styret 2019/2020

Ivar Egeberg Leder 419 00 000 ivar.egeberg@gmail.com
Bodil Anthi Svinø Nestleder 482 61 363 bodilasvino@gmail.com
Helge Velure Styremedlem/kasserer 971 88 813 h-ve@online.no
Ellen Moen Styremedlem 476 60 747
Jasper Buitink Styremedlem 951 00 411 jasper@articapproach.com
Nils Kr. Wiig Varamedlem 950 83 927 nils.wiig@gmail.com
 
 
Årsmøte 2019

Årsmøte 2018 
Årsmøte 2017 
 
Årsmøte 2016
 
Årsmøte 2015